Η εταιρία - Δρούγκας - Hellas Security

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Η εταιρία

Υποδομή και οργάνωση της εταιρείας


Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας από τον Οκτώβριο του 2000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3015/39/60/586-Γ' απόφαση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αυτόνομα σε όλη την επικράτεια.

Τεχνικά στοιχεία


Η Hellas Security διαθέτει  πλήρη οργάνωση για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε κάθε περίπτωση διαθέτοντας τόσο το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό, όσο και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

Συγκεκριμένα το προσωπικό που απασχολείται στην  εταιρεία μας είναι άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο. Πρόκειται για προσωπικό το οποίο επιλέγεται  προσεκτικά με βάση το χαρακτήρα και το ήθος του.

Όλο το προσωπικό διαθέτει  την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια παροχής υπηρεσιών ασφάλειας από την αρμόδια αστυνομική διεύθυνση, καθώς επίσης και διακριτικούς τίτλους από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού, και τη γενική γραμματεία αθλητισμού, όσον αφορά την κατάλληλη εκπαίδευση τους.    

Εκπαιδεύονται δε τόσο από τον διευθυντή ασφάλειας όσο και από ειδικά σεμινάρια που υποχρεούνται να παρακολουθούν σε θέματα αυτοάμυνας, συμπεριφοράς, δικαιωμάτων, και ευθυνών.

Επίσης το προσωπικό μας είναι εξειδικευμένο σε θέματα πυρασφάλειας, και πυρόσβεσης, θα είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει τη θέση και την χρήση όλων των πυροσβεστικών μέσων του χώρου σας, και θα είναι σε θέση σε κάθε περίπτωση που θα χρειασθεί να παρέμβει άμεσα.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες φύλαξης.

Επίσης είναι πιστοποιημένη με OHSAS 18001: 2007 και έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία στις Υπηρεσίες φύλαξης.

Υλικοτεχνική υποδομή


Το προσωπικό της Hellas Security είναι εφοδιασμένο  με φορητά μηχανήματα ασύρματης  επικοινωνίας  και κινητά τηλέφωνα  που τους δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους  και παράλληλα με τον υπεύθυνο της εταιρείας σε 24ωρη βάση.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν  με τα περιπολικά της αστυνομίας, και της εταιρείας μας που εκτελούν υπηρεσία όλο το 24ωρο τα οποία μπορούν να σπεύσουν άμεσα σε κάθε περίπτωση ανάγκης.

ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ

1.
Ειδικό θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολών υψηλών προδιαγραφών [μοναδικό στη βόρειο Ελλάδα εισαγωγής  από τη Γερμανία]     
    
2.  Περιπολικά αυτοκίνητα ειδικά εξοπλισμένα καθώς και συμβατικά για την καλύτερη κάλυψη των υπηρεσιών ασφάλειας από την εταιρεία μας.

3.  Ειδικές κάμερες παρακολούθησης χώρων, καθώς και μυστικές κάμερες  και  πομπούς  παρακολούθησης  οποιασδήποτε κίνησης προσώπων, Ανιχνευτές κίνησης για υπόγεια, αποθήκες και γενικότερα κλειστούς και ανοικτούς χώρους.   

4.  Πλούσιο βοηθητικό τεχνικό εξοπλισμό για όλους τους φύλακες όπως, ανιχνευτές, ασυρμάτους χειρός, θήκες, ζώνες, φακούς, κινητά τηλέφωνα κ.λ.π.ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ.- Καθημερινά από τον  κεντρικό σταθμό της  Hellas Security.

- Από τα περιπολικά της εταιρείας μας που εποπτεύουν τους χώρους φυλάξεως, όλο το 24ωρο  

- Τακτικά από τον επικεφαλή αρχιφύλακα που αντιστοιχεί σε κάθε χώρο φυλάξεως.

- Αιφνίδια από τους επόπτες ασφάλειας της εταιρείας μας, σε όλητ τη διάρκεια του  24ώρου.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού